12/05/2021 4:23:59 Begrippen
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Team complexe projecten

Een multidisciplinair team dat tot taak heeft complexe projecten procesmatig te begeleiden. Het team beheert het aanmeldingsloket waar initiatiefnemers zich kunnen aanmelden als zij een idee voor een nieuw complex project hebben. Samen met de initiatiefnemers zal het team in de verkenningsfase de opportuniteiten van de aanpak als complex project bespreken en evalueren. Ze reiken een helpende hand inzake de processtappen die eigen zijn aan de nieuwe aanpak van complexe projecten. Het team complexe projecten voorziet begeleiding van het proces tijdens alle fases; de coördinatie en opvolging van het project gebeurt door de stakeholders die tijdens de verkenningsfase werden gedetecteerd.  Bijgevolg zal de communicatie en de participatie telkens per project door de initiatiefnemer en het projectteam worden opgestart en verder opgevolgd.

Het team draagt er eveneens zorg voor om op basis van concrete projecten de routeplanner regelmatig te actualiseren. Een continue beleidsevaluatie is noodzakelijk om leerpunten te detecteren. Een aantal ambtenaren van Ruimte Vlaanderen (RV), Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) maken er deel van uit. Via complexeprojecten@vlaanderen.be kan u hen makkelijk bereiken.

Transparantie
Het streven van actoren om op een open manier te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, in functie van alle betrokken actoren.