17/01/2018 6:16:14
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Projecten


Extra containerbehandelingscapaciteit haven A'pen

havenbeleid
De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen.

Herinrichting stationsomgeving Kessel

woonbeleid
Transformatie site De Lindekensbaan naar een gemengde woon- en werklocatie

Industrieterrein Op De Berg

natuurbeleid ; economisch beleid
Omvormen van een industriegebied naar natuurgebied zodat het geïntegreerd kan worden in het Nationaal Park Hoge Kempen.

Kluisbos

natuur en recreatie
Komen tot een evenwicht tussen de ecologische waarde van het Kluisbos en omliggende functies zoals wonen en recreatie

Naar een leefbare woonkern, project vrachtverkeer

wegeninfrastructuur
Het weghalen van het vrachtverkeer uit de dorpskern door een nieuwe vrachtroute uit te bouwen tussen de bedrijventerreinen en het bestaande op- en afrittencomplex ‘Rumst’ van de E19.

Nautische toegankelijkheid haven Zeebrugge

havenbeleid
Verbeteren van de nautische toegankelijkheid van de (achter)haven van Zeebrugge
12