24/04/2018 10:31:15
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Verbeteren van de leefbaarheid in Klein-Rusland
Locatie
Zelzate
Omschrijving
Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)
Status
Startbeslissing
Procesnota
Procesverantwoordelijke
gouverneur provincie Oost-Vlaanderen
Initiatiefnemer
gouverneur provincie Oost-Vlaanderen
Bevoegde overheid
Vlaanderen
Tijdslijn
Verkenningsfase

Startbeslissing

vrijdag 26 februari 2016
Onderzoeksfase

Begin raadpleging alternatievenonderzoeksnota

woensdag 8 februari 2017
  • Volledige alternatievenonderzoeksnota: Download

Beslissing richtlijnen MER

woensdag 7 juni 2017