20/01/2019 7:50:20
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Verbeteren van de leefbaarheid in Klein-Rusland
Locatie
Zelzate
Omschrijving
Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)
Status
Startbeslissing
Procesnota
Procesverantwoordelijke
gouverneur provincie Oost-Vlaanderen
Initiatiefnemer
gouverneur provincie Oost-Vlaanderen
Bevoegde overheid
Vlaanderen
Tijdslijn
Verkenningsfase

Startbeslissing

vrijdag 26 februari 2016
Onderzoeksfase

Begin raadpleging alternatievenonderzoeksnota

woensdag 8 februari 2017
 • Volledige alternatievenonderzoeksnota: Download
 • Bekendmaking alternatievenonderzoeksnota: Download

Einde raadpleging alternatievenonderzoeksnota

zaterdag 11 maart 2017

  Beslissing richtlijnen MER

  woensdag 7 juni 2017

  Datum Synthesenota

  donderdag 26 oktober 2017

  Voorontwerp van voorkeursbesluit

  vrijdag 29 juni 2018
  • Voorontwerp van voorkeursbesluit: Download