19/03/2019 19:49:40
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Kustvisie
Locatie
Oostende,Knokke-Heist, Zeebrugge, Nieuwpoort, De Panne
Omschrijving
Omwille van de klimaatverandering zijn extra maatregelen nodig voor bescherming van kust en binnenland.
Status
Startbeslissing
Procesnota
Procesverantwoordelijke
Eline Damman
Initiatiefnemer
Vlaamse overheid, departement MOW
Bevoegde overheid
Vlaanderen
Project website
Tijdslijn
Verkenningsfase

Startbeslissing

vrijdag 22 december 2017