18/03/2018 9:04:55
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Herinrichting stationsomgeving Kessel
Locatie
Nijlen
Omschrijving
Transformatie site De Lindekensbaan naar een gemengde woon- en werklocatie
Status
Startbeslissing
Procesnota
Procesverantwoordelijke
Maarten Horemans, gem. stedenbouwkundig ambtenaar
Initiatiefnemer
Nijlen
Bevoegde overheid
Nijlen
Tijdslijn
Verkenningsfase

Startbeslissing

dinsdag 3 mei 2016