16/11/2018 14:47:35
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Extra containerbehandelingscapaciteit haven A'pen
Locatie
Antwerpen, Beveren, Zwijndrecht, Stabroek, Sint-Gillis-Waas
Omschrijving
De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen.
Status
Startbeslissing
Procesnota
Procesverantwoordelijke
Vlaamse overheid, departement MOW
Initiatiefnemer
Vlaamse overheid, departement MOW
Bevoegde overheid
Vlaanderen
Tijdslijn
Verkenningsfase

Startbeslissing

vrijdag 15 juli 2016
Onderzoeksfase

Begin raadpleging alternatievenonderzoeksnota

vrijdag 9 december 2016
 • Bekendmaking alternatievenonderzoeksnota: Download
 • Volledige alternatievenonderzoeksnota: Download

Einde raadpleging alternatievenonderzoeksnota

woensdag 18 januari 2017

  Beslissing richtlijnen MER

  vrijdag 17 maart 2017

  Datum Synthesenota

  woensdag 17 januari 2018

  Tussennota #1

  dinsdag 10 juli 2018