19/04/2019 14:34:12
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Kluisbos
Locatie
Kluisbergen
Omschrijving
Komen tot een evenwicht tussen de ecologische waarde van het Kluisbos en omliggende functies zoals wonen en recreatie
Status
Startbeslissing
Procesnota
Procesverantwoordelijke
Kluisbergen
Initiatiefnemer
Vlaamse overheid
Bevoegde overheid
Kluisbergen
Tijdslijn
Verkenningsfase

Startbeslissing

donderdag 1 juni 2017