12/05/2021 3:57:40
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Opwaardering / aanpassing kanaal Bossuit-Kortrijk
Locatie
Kortrijk ; Harelbeke ; Avelgem ; Zwevegem
Omschrijving
De opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk tot een verbinding tussen de Leie en de Schelde voor CEM-T klasse Va-schepen.
Status
Startbeslissing
Procesnota
Procesverantwoordelijke
Waterwegen en Zeekanaal
Initiatiefnemer
Waterwegen en Zeekanaal
Bevoegde overheid
Vlaanderen
Project website
Tijdslijn
Verkenningsfase

Startbeslissing

vrijdag 8 september 2017
Onderzoeksfase

Begin raadpleging alternatievenonderzoeksnota

maandag 12 november 2018
  • Volledige alternatievenonderzoeksnota : Download

Einde raadpleging alternatievenonderzoeksnota

dinsdag 11 december 2018

    Beslissing richtlijnen MER

    maandag 8 april 2019